Çağrı Merkezi: 0 (532) 430 75 66 / E-posta: info@infinite-performance.com

WEBSİTE İLETİŞİM FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

 1. Biz Kimiz?

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 50221-5 sicil numarasıyla kayıtlı , Şerifali Mahallesi Beyan Sokak No:46/1 Ümraniye/İstanbul adresi merkezli İnfinite Motorlu Araçlar ve Araç Yazılım Dış Ticaret Limited Şirketi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca bir veri sorumlusudur.

 1. Neden Bu Metni Okuyorsunuz?

Bu aydınlatma metninin amacı, https://www.infinite-performance.com (“Website”) alan adlı internet sitesinde yer alan “Bize Yazın” ve “Bize E-Posta Gönderin” bölümleri (“İletişim Formu”) vasıtasıyla işlenen kişisel veriler hakkında ilgili kişilerin bilgilendirilmesidir.

 • Hangi Verileri, Hangi Amaçla, Hangi Vasıta ile, Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak İşliyor ve Kimlere Aktarıyoruz?

Veri Türü

İlgili Kişi

Amaç

Hukuki Sebep

Toplama Vasıtası

Veri Aktarımı

Ad- Soyad

İletişim Formunu Dolduran Website Ziyaretçisi

İlgili Kişi’yle iletişime geçilmesi durumunda kişiye özel hitapta bulunulabilmesi amacıyla

İlgili Kişi ile kendisinin talebi üzerine iletişime geçmek kapsamında Ad-Soyad verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Website’de yer alan iletişim formundaki ilgili bölümün doldurulması vasıtası ile, otomatik

Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirkete veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak amacıyla aktarılmaktadır.

E-Posta Adresi

İletişim Formunu Dolduran Website Ziyaretçisi

Website üzerinden iletilen şikayet, öneri, soru ve taleplere yönelik çözüm ve yanıtların İlgili Kişi’ye iletilebilmesi amacıyla

İlgili Kişi ile kendi talebi üzerine ve iletişim tercihi doğrultusunda iletişime geçmek kapsamında E-Posta Adresi verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Website’de yer alan iletişim formundaki ilgili bölümün doldurulması vasıtası ile, otomatik

Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirkete veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak amacıyla aktarılmaktadır.

Telefon Numarası

İletişim Formunu Dolduran Website Ziyaretçisi

Website üzerinden iletilen şikayet, öneri, soru ve taleplere yönelik çözüm ve yanıtların İlgili Kişi’ye iletilebilmesi amacıyla

İlgili Kişi ile kendi talebi üzerine ve iletişim tercihi doğrultusunda iletişime geçmek kapsamında Telefon Numarası verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Website’de yer alan iletişim formundaki ilgili bölümün doldurulması vasıtası ile, otomatik

Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirkete veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak amacıyla aktarılmaktadır.

Konu ve Mesaj Bölümünde Yazılabilecek Kişisel Veriler

İletişim Formunu Dolduran Website Ziyaretçisi

İlgili Kişi’nin ilettiği şikâyet, öneri, soru veya talebin çözülmesi veya yanıtlanmasın amacıyla

İlgili Kişi’nin ilettiği konuya ilişkin olarak kendisiyle iletişime geçmek kapsamında ilgili veri türünü işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Website’de yer alan iletişim formundaki ilgili bölümün doldurulması vasıtası ile, otomatik

Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirkete veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak amacıyla aktarılmaktadır.

Yukarıda sizinle paylaşmış olduğumuz bilgilere ilişkin olarak her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Talebinizin 30 gün içerisinde ve ek bir işlem gerektirmediği halde ücretsiz olarak sonuçlandırılacağını bilmenizi isteriz. Sizler, bu metni okuyan kişiler olarak bize; aşağıdaki adreslerden her zaman ulaşabilirsiniz:

 • Telefon Numarası: +90 532 430 75 66
 • E-posta: info@infinite-performance.com
Veri İşleme Faaliyetlerimiz ile İlgili Olarak Haklarınız Nelerdir?
 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
img